Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.

  OK

Regulamin sklepu

Sklep internetowy topmarket.pl prowadzony jest przez firmę NAC Sp. z o.o.

NAC Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy Al. Krakowskiej 39, posiada kapitał zakładowy w wysokości 6.090.000 PLN i zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000137349.

<< Informacja o połączeniu NAX Power Sp. z o.o. z NAC Sp. z o.o. >>

1. Strony transakcji

1. Sprzedającym – dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego topmarket.pl jest firma: NAC Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy Al. Krakowskiej 39, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 6.090.000 PLN, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000137349, REGON 0152642270, NIP 5342208485.

Klienci mogą kontaktować się ze sklepem pod numerem tel. 22 314 93 77 lub poprzez e-mail: sklep@topmarket.pl.

2. Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym topmarket.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna działająca jako konsument lub przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (dalej „Nabywca”).

3. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) dotyczące konsumenta stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Przedmioty transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione w ofercie sklepu internetowego topmarket.pl w chwili składania zamówienia.

Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach topmarket.pl.

Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, wówczas informacja taka pojawia się przy danym produkcie.

Informacje zawarte na stronach sklepu topmarket.pl, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do złożenia oferty.

3. Zamówienia

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie topmarket.pl, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia, w ciągu 5 dni roboczych, z winy zamawiającego (np. błędny numer telefonu), zostanie ono anulowane.

W przypadku niektórych, mało popularnych towarów zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie uzgodnionej telefonicznie zaliczki.

Z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez konsultanta Działu Obsługi Klienta sklepu topmarket.pl dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą.

W ramach realizacji umowy z Nabywcą sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Nabywcy zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Nabywca może dobrowolnie wypełnić ankietę

4. Formy płatności

Pobranie kurierskie – płatność u kuriera przy dostawie zamówionego towaru

Przelew tradycyjny – dane do przelewu znajdują się w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia – na przelew czekamy do 7 dni, po tym czasie zamówienie zostanie anulowane

Płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą – poprzez serwis Przelewy24 – na przelew czekamy do 7 dni, po tym czasie zamówienie zostanie anulowane

Raty Santander

5. Dostawy i transport

Przy każdym oferowanym produkcie podany jest przybliżony czas realizacji zamówienia. Jest to informacja o tym ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili wysyłki zamówionego produktu. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Nabywca jest informowany przez pracownika topmarket.pl o proponowanym terminie dostawy produktu.

Dokładny koszt dostawy dla każdego produktu podany jest przy jego opisie na stronie internetowej.

Wszystkie zamówienia, dla których wartość koszyka jest wyższa od 98,99 zł objęte są darmową dostawą kurierską.

Koszt dostawy kurierskiej dla zamówień o wartości niższej od 99 zł :
- przedpłata (płatność przelewem): 12 zł
- pobranie kurierskie: 17 zł

Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z podłączeniem, montażem, ani ustawieniem sprzętu wewnątrz mieszkania. Wysyłka produktu w późniejszym terminie na życzenie Klienta musi być uzgodniona oraz potwierdzona ze sklepem. Nie realizujemy wysyłek odłożonych w czasie powyżej 2 tygodni.

Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski. Podmiotem realizującym dostawy kurierskie jest firma DPD lub w przypadku przesyłek paletowych o dużym gabarycie – Hellmann lub SUUS. Kurierzy doręczają paczki w godzinach 9:00-16:00. Czas dostawy przez firmę kurierską, w dni robocze, wynosi od 24 do 48 godzin. Kurier nie ma obowiązku kontaktowania się z Klientem przed dostawą.

W przypadku dostawy produktów powyżej 31,5 kg i/lub przesyłek o dużym gabarycie – palety (fotele ogrodowe, huśtawki, glebogryzarki etc) kurier dostarcza przesyłkę tylko do drzwi budynku (domu, bloku). Oznacza to, że kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru i może pozostawić go przed budynkiem lub na życzenie Klienta zabrać do magazynu, jeśli odbiorca nie ma możliwości zorganizowania wniesienia przesyłki. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowej usługi wniesienia, ale o jej realizacji decyduje firma kurierska.

Odbierając towar Nabywca jest proszony o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Nabywca powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem kuriera odpowiedni protokół (“Protokół Szkody”) oraz jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu jakościowego lub ilościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

6. Gwarancje, reklamacje i zwroty

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
W przypadku, gdy naprawa bądź wymiana będą wymagały nadmiernych kosztów ze strony Sprzedającego lub będą niemożliwe, Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy.

Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
- opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
- przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który sprzedawca zaakceptował.

Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
- nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
- występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo;
- być dostarczany z opakowaniem (w przypadku towarów), akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać.

Większość oferowanych towarów posiada gwarancję autoryzowanego serwisu gwaranta (producenta, importera lub dystrybutora). Do wyjątków należą preparaty chemiczne, materiały pędne i eksploatacyjne.

Gwarancja upoważnia Kupującego do naprawy lub zapewnienia serwisu produktów, wymiany towarów lub zwrotu zapłaconej ceny, jeśli nie są one zgodne ze specyfikacją lub nie spełniają innych wymogów niezwiązanych ze zgodnością z umową, określonych w oświadczeniu gwarancyjnym lub w stosownej reklamie, dostępnych w momencie zawarcia umowy lub przed jej zawarciem.

Gwarant: NAC Sp. z o.o. Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn;
adres Serwisu Centralnego gwaranta: Serwis Centralny NAC, Strobów 2E, 96-100 Skierniewice.

Problemy techniczne mogą być rozwiązane przez autoryzowane przez gwaranta placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej gwaranta.

Zobowiązanie gwarancyjne producenta, importera lub dystrybutora nie ogranicza żadnych ustawowych uprawnień Nabywcy, w tym, z tytułu odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową.

Dla Kupujących niebędących konsumentami (oraz przedsiębiorcami indywidualnymi) reklamacja z tytułu odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową zostaje wyłączona, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje, wynikające zarówno z uprawnień gwarancyjnych jak i z tytułu odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, można składać można składać poprzez formularz reklamacyjny lub listownie. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca, będący konsumentem (czyli osobą fizyczną zawierającą umowę kupna w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową), w przypadku umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie topmarket.pl, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić (szczegółowe informacje w Załączniku do Regulaminu).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail: reklamacje@topmarket.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest w Załączniku do Regulaminu.

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający potwierdzi ten fakt Nabywcy oraz wskaże adres odesłania produktu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wyśle informację Sprzedającemu dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Nabywcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Nabywcę w pierwotnej transakcji, chyba że Nabywca wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Nabywca jest zobowiązany odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Nabywca odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Wysokość tych kosztów uzależniona jest od wagi rzeczywistej lub gabarytowej produktów.

Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Paragony, faktury VAT

Do każdego zakupionego w sklepie topmarket.pl produktu dołączany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

Zgodnie z nowymi przepisami Nabywca, który chce otrzymać fakturę VAT na zakupiony towar, jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę w momencie zakupu, podając pełne dane do jej wystawienia.
Nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu w późniejszym terminie, o ile Nabywca w momencie zakupu nie poda Sprzedającemu nr NIP, który zostanie umieszczony na paragonie sprzedaży a który będzie numerem NIP Nabywcy na fakturze VAT wystawionej do ww paragonu.

Dokument zakupu (paragon lub faktura VAT) może być dostarczony drogą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej, lub na życzenie Nabywcy dołączony, w formie tradycyjnej, do przesyłki.

8. Postanowienia końcowe

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów i są wykorzystywane wyłącznie do celów handlowych.

Administratorem danych osobowych jest NAC Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (05-090), Al. Krakowska 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000137349, zwana dalej Spółką.

Dane osobowe Klientów zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień. Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o przesłanie takiej informacji na adres e-mail: bok@topmarket.pl, lub przekazanie jej za pośrednictwem infolinii sklepu: 22 314 93 77.

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

9. Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności, która jest częścią tego regulaminu i jest dostępna pod następującym linkiem.

10. Wykorzystanie plików cookies

Prosimy o zapoznanie się z Polityką cookies, która jest częścią tego regulaminu i jest dostępna pod następującym linkiem.

Załącznik do Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39
05-090 Raszyn
bok@topmarket.pl

Ja ……………………………………………………………
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy
………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy/odbioru ………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………..
Adres konsumenta ………………………………………..
Podpis konsumenta ………………………………………..
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ………………………………………..

Produkt należy odesłać na adres: Magazyn NAC, Strobów 2E, 96-100 Skierniewice

UWAGA

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


<< Regulamin sklepu topmarket.pl obowiązujący do 31.12.2022 >>

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach
w naszym sklepie? Wpisz swój adres e-mail!